Gebelik Takibi

GEBELİK TAKİBİ

gebeliktakip

Gebelikte yapılacak testler

 • Son 1 yıl içerisinde rahim ağzı kanserini taramak için smear testi yaptırmadıysanız smear testi yapılacaktır. Smear testi bebeğinize zarar vermez.
 • İlk gebelik muayenesinde gebeliğin varlığı kesinleştirilir. Vajinal muayene ve ultrasonografi ile gebelik yaşı saptanır. 4-5. Hafta rahim içerisinde gebelik kesesi, 6. Haftada bebek ve kalp atışı görülebilir. Çoğul gebelikler rahimde kitle ( myom), yumurtalıkta kist varlığı, dış gebelik olup olmadığı anlaşılır.
 • Kan grubu bakılacaktır. Anne kan grubu Rh ( +) ise ya da anne Rh(-) baba Rh (-) ise kan uyuşmazlığı yok demektir. Anne kan grubu Rh(-) , eşinizin Rh(+) ise kan uyuşmazlığınız var demek değildir, kan uyuşmazlığına aday olduğunuzu gösterir. Kan uyuşmazlığı varlığını araştırmak için İndirekt Coombs testi yaptırmalısınız. İndirekt Coombs testi sizden kan örneği alınarak yapılır. Bu test anne rahmindeki bebeğin kan uyuşmazlığından etkilenip etkilenmediğini gösterir. Doğumdan hemen sonra bebeğinizin kan grubu ve Direkt Coombs testi bakılır. Direkt coombs testi bebeğinizden kan örneği alınarak yapılır. Kan grubu Rh (+) ve Direkt Coombs testi (-) ise anneye doğumdan sonraki 72 saat içinde Anti D aşısı yapılmalıdır. Daha sonraki gebeliklerde bebeği kan uyuşmalığından korumak için yapılır.
 • Tam kan sayımı: Gebeliğin başlangıcında herhangi bir kan eksikliği ( anemi) durumunun varlığı araştırılır. Hemoglobin değeri 11 gr altında olan hastalarda olası ve gebeliğe özgü demir eksikliği anemisinin gelişme riskini azaltmak için demir hapı önerilir.
 • Kan biyokimyası : Açlık kan şekeri, BUN (üre), kreatinin, SGPT, SGOT, TSH
 • toksoplazma, Rubella( kızamıkçık), CMV, Herpes tip 2 Ig M ve G. Toksoplazma özellikle kedi ve köpek dışkıları bulaşmış yenilen gıdalardan alınır. Özellikle çiğ et ve iyi yıkanmamış meyve ve sebzeler toksoplazma parazitinin geçmesinde rol oynar. Gebeliğin başında yapılan antikor tarama testlerinde Ig M ve Ig G antikorlarının her ikisinin de negatif olması durumu vücudun toksoplazma ile hiç karşılaşmadığını gösterir. Bu durumda gebelik boyunca toksoplazmadan korunmak gerekir. Korunmak için kedi, köpek cinsi hayvanlardan gebelik süresince uzak durmak, eğer evde besleniyorsa aşılarını yaptırmak, yenilen etleri iyi pişirmek, çiğ et yememek, yemek öncesi elleri yıkamak ve meyve ve sebzeleri bol suyla yıkamak gerekir. Ülkemizde çiğ et yeme alışkanlığı olan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toksoplazma enfeksiyonu daha sıktır.
 • Hepatit B, C ve HIV (AIDS)taraması
 • Tam idrar tahlili ve kültürü: idrarda gizli enfeksiyonların varlığı araştırlır. Gebelerde herhangi bir şikayet oluşturmaksızın yalnızca idrar tahlillerinde bakteri ve lökosit görülmesi ile karakterize gizli idrar yolu enfeksiyonları( asemptomatik bakteriüri)  erken doğuma ve böbrek ebfeksiyonlarına             ( pyelonefrit) neden olabilir.

 

  • 11-14 hafta arasında Down Sendromu tarama testi yapılmalıdır. Ultrasonografide ense kalınlığı( NT) ve burun kemik varlığına bakılacaktır. Ense kalınlığı Down sendromu, Trizomi 18 gibi kromozomal bozukluklarda ve özellikle bebeğin kalp problemlerinde artar. Neden ense bölgesindeki sıvı birikimidir.(Ödem)Ense kalınlığının 3mm üzerinde olması patolojiktir. Aynı gün kanda PAPP-A ve free beta hCG hormonuna bakılacaktır. 11-14 hafta arasındaki tarama testini kaçırdıysanız 16-18 hafta arasında üçlü tarama testi yada dörtlü tarama testini yaptırmalısınız. Tarama testleri düşük risk ve yüksek risk gruplarını belirlemeye yöneliktir .Kesin tanı için 1. Trimestr da bebeğin eşinden örnek ( CVS), 2.trimestrda ise bebeğin etrafındaki sıvıdan örnek ( amniosentez )alınıp genetik çalışma yapılması gerekir. CVS ve amniosentez ultrasonografi altında annenin karnından ince bir iğne ile ağrısız olarak yapılır. Gebe ve eşi tarafından istenirse yapılır. Hekimin yeterli bilgi vermesi sonrası işelem öncesi aydınlatılmış onam formu imzalanır.
  • 19-23. Haftalar arasında ayrıntılı ultrason bebeğin tüm iç ve dış organları ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca kalbe ait dokular taranır.
  • 24-28. haftalar arasında 75 gram şeker yükleme testi yapılacaktır. Bu testin amacı gebeliklerin %4 ünde ortaya çıkan gebeliğe bağlı şeker hastalığını ( gestasyonel diyabet) taramaktır. Gestasyonel diyabeti olan gebeler kalori kısıtlaması amacıyla diyestisyen ile konsülte edilirler. Eğer diyetle kalori kısıtlaması yapılmazsa kan şekeri değerinin genel olarak yüksek olmasının sonucu olarak bebeğin normalden iri olması, doğumun zor olması, amnios suyunun normalden fazla olması ve buna bağlı erken doğum riskleri gibi durumlar oluşabilir. Bebekte doğum sonrası metabolik sorunlar ortaya çıkabilir.
  • 22-24. Haftalarda ultrasografi ile servikal uzunluk bakılabilir.  Ayrıca gizli vajinal enfeksiyonları araştırmak için servikal kültür yapılabilinir.
  • NST ( Non stres test): Bebeğiniz kalp atışları ve sancı durumu değerlendirilir.
  • 37-38 haftada vajinal tuşe yapılarak normal doğuma uygunluk değerlendirilir.